WOOD FOR SALE

HoutWinkelPNG.png
Spark  your  story, Kindle  African Tradition
Die
"Nou gaan ons braai
HOUT"

Ons weet jys uit goeie hout gesny, maar gaan dit soms met jou so tussen die boom en die bas?  Het jy ‘n doring in die vlees?

 

Ons het dalk net die regte raad: Maak ’n vuurtjie met die ware Jakob, Cottondale Knoppiesdoring, knak ‘n ietsie vir die keel en gooi ’n tjoppie op die kole. Laat Gods water oor Gods akker vloei, en dan gaan al jou probleme Bokveld toe. Daarsy, nou loop alles klopdisselboom!

braaivuur.JPG
The
"Now we shall braai
WOOD"

We know you’re cut from good wood (of good character), but does it sometimes go between the tree and the bark (not too good)? Do you have a thorn in the flesh (something bothering you)?

We might just have the right advice: Make a fire with the true Jacob (the real thing), Cottondale Knobthorn, snap a something for the throat (get a drink) and throw a tjoppie on the coals. Let Gods water flow over Gods acorn (let all be, relax) and all your problems go to Goatfield (they die). There you go, now everything walks knockthistletree (smoothly)!

Individual bags and bakkie-loads available.

INQUIRIES / QUOTES

Thanks for submitting!